Ett litet omställningsföretag med stort hjärta!

TSL står för Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv och LO och är en kollektivavtalad omställningsförsäkring som ger hjälp till de anställda, företag och fack när företag tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist.

På Access anser vi att en av nycklarna till att lyckas med ett omställningsuppdrag är ett grundligt förarbete som innebär en genomtänkt planering av det aktuella uppdraget.

Den andra nyckeln är att komma igång med arbetet så snart som möjligt för att förhindra oro och ryktesspridning bland övriga anställda. Vi vet erfarenhetsmässigt också att anställningsbarheten hos den uppsagde är som högst medan medarbetaren fortfarande har jobbet kvar.

Nästa steg i processen för oss är att så snabbt som möjligt hjälpa den anställde till ett nytt jobb. Här hjälper Benga och våra handledare till med allting från CV och personligt brev till intervjuträning och tips på företag med rekryteringsbehov.

Ibland behövs särskilda stödåtgärder. Det kan handla om praktik, kurser, kompletterande utbildning, konsultstöd för egen -startare eller omskolning till nytt yrke.

Vårt ansvar i processen är att ;

  • Hjälpa medarbetaren till ett nytt jobb
  • Hjälpa arbetsgivaren med information och underlag.
  •  Informera, diskutera och ha en löpande dialog med det berörda fackförbundet.
  • Koordinera arbetet och ha kontakt med alla berörda
  • Alltid finnas tillhands.
  • Informera och följa upp.
  • Stå för vad vi lovar.

acceess

Statistik hämtad från TSL avseende andel deltagare till jobb

”Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet. För ytterligare information om TSL och omställningsstödet och för att göra en ansökan, se www.tsl.se.”

Välkommen!

Bengt Blomberg

+46 706889003

bengt@accesseducation.se

www.accesseducation.se