Välkommen till Access!

Ett  litet företag med ett stort hjärta

Vi på Access har som vår mission att hjälpa dig och ditt företag med en mängd olika uppdrag riktade mot TSL, Arbetsförmedlingen och kommuner.

Följande kan vi hjälpa till med;

 

Access hjälper dig gärna med omställningsuppdrag om ditt företag behöver säga upp medarbetare.

Access kan också hjälpa dig som har uppdrag åt Arbetsförmedlingen med metodhandböcker, uppstart av nya projekt, projektledning och problemlösning.

Access kan också hjälpa till med uppdrag riktade mot Komvux och SFI. Där kan vi bistå med i stort sett allting, från uppstarter till problemlösning och kvalitetssäkring.

Access kan också hjälpa dig som behöver skrivhjälp med till exempel ansökningar av stadsbidrag eller ESF-projekt.

Access hjälper även till med ansökningar till YH-myndigheten.

Men det stannar inte där, har du överhuvudtaget någonting inom ovanstående områden som du eller ditt företag behöver hjälp med så kontakta oss så får vi diskutera saken. Det kan gälla allt från personalrekrytering till var man köper möbler bäst eller hur man lägger ett schema.

Vi som arbetar är;

Helena Gunnarsson
Helena är utbildad rektor samt behörig lärare i Samhällskunskap, pedagogik och retorik. Helena har även genomgått ett flertal utbildningar inom projektledning och lösningsfokuserad samtalsmetodik och har en mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxenutbildning år såväl Arbetsförmedlingen, ESF, YH samt Komvux och SFI. Helena fyller samtliga krav för att stå som utbildningsansvarig i offentliga upphandlingar riktade till ovanstående. Helena vann 2012 Academedias pris som årets chef.

 

Bengt Blomberg
Benga har i många år arbetat med omställning och rekrytering i ett av Sveriges största utbildningsföretag. Genom sitt uppdrag där och genom sitt fantastiska nätverk har han skaffat sig en djup förståelse av hur marknaden inom omställning fungerar. Vidare är Benga en praktiker som är 100 % pålitlig när det gäller att fixa saker som t.ex. leta nya medarbetare, ordna lokaler och alla andra möjliga och omöjliga uppdrag.

 

Sanna Dyrvik
Ekonom med en stor kapacitet för att skriva olika texter och ansökningar.
Sanna är nyutbildad men mycket vetgirig

 

Vi har också tillgång till ett brett nätverk av andra kompetenser inom t.ex. skolledning och coachning.